Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego amor69.pl

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Sklep – Sklep internetowych "Amor69.pl", działających pod adresem https://amor69.pl
 • Sprzedawca – firma "MAYTOM SP. Z O.O." z adresem siedziby: JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO 77A, 60-529 POZNAŃ, NIP: 7812035699, KRS: 0000972087,
 • Klient – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Sklepu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Sklepu oraz określa zakres praw i obowiązków Klientów i Sprzedawcy związanych z użytkowaniem Sklepu.
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Sklepu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Klientów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Klientów.
 • Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Sklepu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Klientów Sklepu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Sklepu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Sklepu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Sklepie, ponosi Klienta korzystający z usług Sklepu.
 • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 • Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 • Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 • Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów, które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie włączone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

III. Warunki użytkowania Sklepu

 • Używanie Sklepu przez każdego z Klientów jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Klienci mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Sklepu.
 • Klienci nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Sklepie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Wymagania techniczne korzystania z Sklepu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Klientów lub przy użyciu oprogramowania:
  • bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Sklepu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Sklepu i konfiguracji serwera,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Sklepu, innym Klientom lub Sprzedawcy,
  • podejmowania prób wgrywania lub wstrzykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Klientów lub Sprzedawcy,
  • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Sklepu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Sklep.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Klienci mogą korzystać z Sklepu bez konieczności rejestracji.
 • Klienci muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Sklepie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Sklepie, dostępnych jedynie dla Klientów po zalogowaniu.
 • Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna.
 • Rejestracja w Sklepie jest nieodpłatna.
 • Każdy Klienta może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.
 • Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Rejestrujący się w Sklepie Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Klientę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Sklepu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 • Sprzedawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Klientów według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Sklepu, w szczególności jeżeli Klienta dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, uzasadnionego interesu Sprzedawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Sprzedawcą.
 • Wszelkie usługi Sklepu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Sprzedawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Klientów.
 • Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
  • Zabrania się Klientom zarejestrowanym w Sklepie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Sprzedawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Klienci hasła do wybranego konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Klient posiadający konto w Sklepie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Sklepu.
  • Klienci mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Sklepie.
  • Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Klienci oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Klienci mogą korzystać z Sklepu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
 • Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
 • Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
 • Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
  • posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 • Warunki świadczenia usługi Newsletter:
  • podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  • weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
  • wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter:
  • powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Sklepu,
  • powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Sklepu (wiadomości Marketingowe),
 • Wypisanie się z usługi Newsletter:
  • Każdy Klienta zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
  • Klienci mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
  • Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Sprzedawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Sklepie

 • Sklep udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Klientom interakcję z Sklepem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
 • Sklep udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
 • W przypadku kontaktu Klienci z Sprzedawcą, dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

VII. Gromadzenie danych o Klientach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Sklep, zabezpieczenia prawnego interesu Sprzedawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Sklepu z obowiązującym prawem, Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Sklep wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Klienci w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Sklepu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Klienci. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony Sklepu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie Sklepu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do serwowania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z raportowaniem o wyświetlanych reklamach

  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypadku Klientów zalogowanych (posiadających konto w Sklepie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Klienci może być umieszczony identyfikator Klienci powiązany z kontem Klienci

 • Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właścicielem Sklepu oraz praw autorskich do Sklepu jest Sprzedawca.
 • Część danych zamieszczonych w Sklepie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Sprzedawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Sklepie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w Sklepie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Sklepie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Sprzedawcę, bez podawania przyczyn.
 • Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Klientów zarejestrowanych w Sklepie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Klientów nieposiadających konta w Sklepie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Klientów posiadających konta w Sklepie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Klienta, kontynuujący korzystanie z Sklepu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Sprzedawca dokona wszelkich starań by usługi Sklepu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Sklepie w wybranym przez Sprzedawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Klientów korzystających z usług Sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Sklepu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Sklepem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Klientów.
 • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Sklepu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
 • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Sklepu należy kontaktować się z Sprzedawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
  • Używając formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@amor69.pl
  Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Sklepem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl